1. märtsist 2018 tuleb Saku Muusikakooli pillide rendi eest vastavalt Saku Vallavalitsuse 9.01.2018 korraldusele nr 11 tasuda 5 eurot kuus. Pilliüür iga järgneva kuu eest palume tasuda Saku Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE862200001120079664.
Pille renditakse välja ainult Saku Muusikakooli õppuritele ja puhkpilliorkester Saku liikmetele.