Õpilaste vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks on lõppenud.

Saku Muusikakooli vastuvõtukatsed 2021/2022. õppeaastaks toimuvad juunis. Täpne info vastuvõtukatsete toimumise kohta on Saku Muusikakooli kodulehel üleval hiljemalt mai (2021) esimesel nädalal. Taotlusi õpilaste vastuvõtmiseks saab esitada veebikeskkonnas ARNO. Link e-keskkonda sisenemiseks: https://piksel.ee/arno/saku  Siseneda saab ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Menüüst tuleb valida MINU LAPSED ja HUVIKOOLI TAOTLUS ning rippmenüüst SAKU MUUSIKAKOOL. Vastuvõtukatsetele registreerimiseks võetakse taotluse esitanud lapsevanemaga ühendust kahe päeva jooksul. Muusikakooli sissesaamine sõltub vastuvõtukatsete tulemustest, mitte taotluse esitamise kuupäevast. 

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).