Õpilaste vastuvõtt 2019/2020 õppeaastaks

Ettevalmistusklassi ja I klassi võetakse õpilased vastu samade katsete alusel.

3. juunil kell 18.30 – konsultatsioon Saku Muusikakooli sisseastujatele (ei ole kohustuslik).

4. juunil kell 18.30 – konsultatsioon Saku Muusikakooli sisseastujatele (ei ole kohustuslik).

10. juuni kell 13.00-15.00 ning 17.00-19.00 – õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed.

11. juuni kell 13.00-15.00 ning 17.00-19.00 – õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed.

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).

Avaldusele palume eelistusjärjekorras märkida kaks pilli, mida lapsel on soov õppida.

NB! Vastuvõtukatsed toimuvad elavas järjekorras, seega palume varuda aega.

Avaldused võib täita kohapeal, tuua eeltäidetult kaasa või saata digitaalselt allkirjastatult vastuvõtukatsete toimumise päeval meiliaadressile: tauno.valdna@sakuvald.ee