Õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed 2023/2024. õppeaastaks toimuvad 12. ja 13. juunil vahemikus 10.00-19.00.  Taotlusi õpilaste vastuvõtmiseks saab esitada veebikeskkonnas ARNO. NB! 2023/2024. õppeaastaks taotlusi hetkel veel vastu ei võeta. Taotluste esitamise võimalus avaneb alates 10. maist 2023. Link e-keskkonda sisenemiseks: https://piksel.ee/arno/saku  Siseneda saab ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Menüüst tuleb valida MINU LAPSED ja HUVIKOOLI TAOTLUS ning rippmenüüst SAKU MUUSIKAKOOL. Taotlust esitades palume veenduda, et see kindlasti õige õppeaasta (2023/2024.) kohta tehtud saab. Vastuvõtukatsetel osalemiseks sobiva aja kokkuleppimiseks võetakse taotluse esitanud lapsevanemaga ühendust kolme tööpäeva jooksul. Muusikakooli sissesaamine sõltub vastuvõtukatsete tulemustest, mitte taotluse esitamise kuupäevast.

Klaveri erialal õpingute alustamise eelduseks on töökorras klaveri või kaasaegse, 88 klahvi ja pedaaliga digiklaveri olemasolu õppuri kodus. Pill peab olema soetatud õppeaasta alguseks (1. septembriks 2023), vastasel korral ei ole võimalik klaveriõpingutega alustada. NB! Eelmainitud pillide hulka ei kuulu süntesaator.

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).