Get Adobe Flash player

Õpilaste vastuvõtt 2018/2019 õppeaastaks on lõppenud!

Ettevalmistusklassi ja I klassi võetakse õpilased vastu samade katsete alusel.

4. juunil kell 18.30 – konsultatsioon Saku Muusikakooli sisseastujatele (ei ole kohustuslik).

5. juunil kell 18.30 – konsultatsioon Saku Muusikakooli sisseastujatele (ei ole kohustuslik).

11. juunil kell 13.00-15.00 ning 17.00-19.00 – õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed.

12. juunil kell 13.00-15.00 ning 17.00-19.00 – õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed.

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).

Avaldusele palume eelistusjärjekorras märkida kaks pilli, mida lapsel on soov õppida.

Saku Muusikakooli vastuvõtmise, lõpetamise, muusikakoolist väljaarvamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Avaldus – laps

Avaldus – täiskasvanu

NB! Vastuvõtukatsed toimuvad elavas järjekorras, seega palume varuda aega.

Avaldused võib täita kohapeal, tuua eeltäidetult kaasa või saata digitaalselt allkirjastatult vastuvõtukatsetele tulemise päeval meiliaadressile: tauno.valdna@sakuvald.ee