Õpilaskandidaatide vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks toimub 17. ja 18. juunil vahemikus 10.00-19.00 Saku Muusikakooli kammersaalis. Taotlusi õpilaste vastuvõtmiseks saab esitada veebikeskkonnas ARNO alates 15. maist. Link e-keskkonda sisenemiseks: https://piksel.ee/arno/saku                                            Siseneda saab ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Menüüst tuleb valida MINU LAPSED ja HUVIKOOLI TAOTLUS ning rippmenüüst SAKU MUUSIKAKOOL. Taotlust esitades palume veenduda, et see kindlasti õige (2024/2025.) õppeaasta kohta tehtud saab. Vastuvõtukatsetel osalemiseks sobiva aja kokkuleppimiseks võetakse taotluse esitanud lapsevanemaga ühendust kolme tööpäeva jooksul. Muusikakooli sissesaamine sõltub vastuvõtukatsete tulemustest, mitte taotluse esitamise kuupäevast.                                                                                                  Klaveri erialal õpingute alustamise eelduseks on töökorras klaveri või kaasaegse, 88 klahvi ja pedaaliga digiklaveri olemasolu õppuri kodus. Pill peab olema soetatud õppeaasta alguseks (1. septembriks 2024), vastasel korral ei ole võimalik klaveriõpingutega alustada. NB! Eelmainitud pillide hulka ei kuulu süntesaator.

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).