Get Adobe Flash player

Õpilaste vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks on lõppenud.

 

 

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).

Avaldusele palume eelistusjärjekorras märkida kaks pilli, mida lapsel on soov õppida.

Saku Muusikakooli vastuvõtmise, lõpetamise, muusikakoolist väljaarvamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Avaldus – laps

Avaldus – täiskasvanu

NB! Avaldusi ei ole vaja enne vastuvõtukatsete toimumist e- kirjaga või posti teel muusikakooli saata, need palume võtta eeltäidetult katsetele kaasa või täita kohapeal.