Õpilaste vastuvõtt 2019./2020. õppeaastaks on lõppenud.

Taotlusi õpilaste vastuvõtmiseks 2020./2021. õppeaastaks saab esitada veebikeskkonnas ARNO. Kuna õpilaskandidaatide muusikakooli sissesaamine sõltub eranditult vastuvõtukatsete tulemusest, mitte taotluse esitamise kuupäevast, on parim aeg taotluste esitamiseks mai teine pool või juuni esimene nädal.

Link e-keskkonda sisenemiseks: https://piksel.ee/arno/saku

Siseneda saab ID-kaardi või Mobiil ID-ga. 

Menüüst tuleb valida MINU LAPSED ja HUVIKOOLI TAOTLUS ning rippmenüüst SAKU MUUSIKAKOOL. Seejärel palume edastada vajalikud andmed ning kindlasti märkida väljale OLULINE INFORMATSIOON, kas laps soovib õpinguid alustada ettevalmistusklassis või pilliõppes. Pilliõppe puhul palume eelistusjärjekorras kirja panna 2-3 valikut (näiteks akordion, flööt, metsasarv), mida lapsel on soov õppida.

Ettevalmistusklassi ja I klassi võetakse õpilased vastu samade katsete alusel.

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).

Taotlusele palume 

NB! Vastuvõtukatsed toimuvad juunis (arvatavalt 9. ja 10. juunil), täpne teave vastuvõtukatsete toimumise kohta on kodulehel kirjas hiljemalt 1. märtsil 2020.