Õpilaste vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks

Õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed 2022/2023. õppeaastaks toimuvad 13. ja 14. juunil kell 10.00-19.00 muusikakooli kammersaalis eelnevalt kokkulepitud aja alusel.

Konsultatsioonid leiavad aset 30. ja 31. mail kell 18.30 solfedžo klassides. Konsultatsioonides osalemine ei ole kohustuslik.

Taotlusi 2022/2023. õpilaste vastuvõtmiseks saab esitada vahemikus 10.05.-10.06.2022 (k.a) veebikeskkonnas ARNO. Link e-keskkonda sisenemiseks: https://piksel.ee/arno/saku  Siseneda saab ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Menüüst tuleb valida MINU LAPSED ja HUVIKOOLI TAOTLUS ning rippmenüüst SAKU MUUSIKAKOOL. Taotlust esitades palume veenduda, et see kindlasti õige õppeaasta (2022/2023.) kohta tehtud saab. Vastuvõtukatsetel osalemiseks sobiva aja kokkuleppimiseks võetakse taotluse esitanud lapsevanemaga ühendust kahe päeva jooksul. Muusikakooli sissesaamine sõltub vastuvõtukatsete tulemustest, mitte taotluse esitamise kuupäevast.

Klaveri erialal õpingute alustamise eelduseks on töökorras klaveri või kaasaegse digiklaveri olemasolu õppuri kodus. Pill peab olema soetatud õppeaasta alguseks (1. septembriks 2022), vastasel korral ei ole võimalik klaveriõpingutega alustada. NB! Eelmainitud pillide hulka ei kuulu süntesaator.

Õpilaskandidaatidel palume ette valmistada üks laul (ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel esitada.

Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal:

1) laulmine;

2) rütmikatse;

3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);

4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).