Saku Muusikakooli töötajad seisuga 15.01.2024:

Maarika Aabmets – akordioniõpetaja (viibib lapsehoolduspuhkusel);

 1. Inga Arro – klaveriõpetaja;
 2. Samuel Jalakas – trompetiõpetaja;
 3. Siim Kartau – klassikalise kitarri õpetaja;
 4. Eugenija Kirss – klaveriõpetaja;
 5. Kaari Klesment – viiuliõpetaja;
 6. Tuuli Kopli – solfedžo ja muusikaloo õpetaja;
 7. Ago Lend – klaverihäälestaja;
 8. Laura Linnaks – kromaatilise kandle ja muusikaloo õpetaja;
 9. Andres Maamees – flöödiõpetaja;
 10. Maria Magdik – kontsertmeister ja klaveriõpetaja;
 11. Arvi Miido – puhkpilliorkestri dirigent;
 12. Piret Mikalai – klaveriõpetaja;
 13. Kristjan Mängel – löökpilliõpetaja;
 14. Sirje Müller – viiuliõpetaja;
 15. Reet Schumann – klaveriõpetaja;
 16. Urmi Sinisaar – solfedžo ja muusikaloo õpetaja;
 17. Mart Süda – klarnetiõpetaja;
 18. Henri Zibo – akordioniõpetaja;
 19. Kaia Tambi – tšelloõpetaja;
 20. Eha Themas – saksofoniõpetaja;
 21. Tiiu Treufeldt – klaveriõpetaja;
 22. Yvetta Uustalu – kontsertmeister;
 23. Agni-Sandia Varend – klassikalise kitarri õpetaja;
 24. Meelika Välimäe – metsasarveõpetaja;
 25. Margit Veskimäe – puhkpilliorkestri noodikoguhoidja;
 26. Tauno Valdna – direktor.

Saku valla kuldmärgi on pälvinud:

 1. Jaak King, Saku Muusikakooli direktor aastatel 1979-2009 (2005);
 2. Milvi Rookäär, Saku Muusikakooli akordioni ja muusikaloo õpetaja aastatel 1979-2016 (2012).

Saku valla hõbemärgi on pälvinud:

 1. Reet Schumann, Saku Muusikakooli klaveriõpetaja (2015).

Saku valla vapimärgi on pälvinud:

 1. Sirje Subbe-Tamm, Saku Muusikakooli klaveriõpetaja (2019);
 2. Tiiu Treufeldt, Saku Muusikakooli klaveriõpetaja (2020);
 3. Eugenija Kirss, Saku Muusikakooli klaveriõpetaja (2020);
 4. Tuuli Kopli, Saku Muusikakooli solfedžoõpetaja (2022);
 5. Laura Linnaks, Saku Muusikakooli kandleõpetaja (2023).

Saku valla staažimärgi on pälvinud alljärgnevad Saku Muusikakooli endised ja praegused töötajad:

 1. Laura Linnaks, 10 aastat (2015);
 2. Eha Themas, 15 aastat (2015);
 3. Kristjan Mäeots, 10 aastat (2016);
 4. Tauno Valdna, 15 aastat (2016)
 5. Sirje Müller, 10 aastat (2016);
 6. Sirje Subbe-Tamm, 20 aastat (2017):
 7. Ants Reinhold, 10 aastat (2018);
 8. Vallo Mänd, 15 aastat (2018);
 9. Mart Süda, 15 aastat (2018);
 10. Veronika Tamm, 15 aastat (2018);
 11. Tuuli Kopli, 25 aastat (2018);
 12. Eugenija Kirss, 30 aastat (2019);
 13. Urmi Sinisaar, 30 aastat (2019) ja Harjumaa Kultuurkapitali aastapreemia 2022;
 14. Reet Schumann, 35 aastat (2019);
 15. Tiiu Treufeldt, 35 aastat (2019);
 16. Laura Linnaks, 15 aastat (2020);
 17. Eha Themas, 20 aastat (2020);
 18. Kristjan Mäeots, 15 aastat (2021);
 19. Sirje Müller, 15 aastat (2021);
 20. Tauno Valdna, 20 aastat (2021);
 21. Kaari Klesment, 10 aastat (2023);
 22. Vallo Mänd, 20 aastat (2023);
 23. Mart Süda, 20 aastat (2023);
 24. Tuuli Kopli, 30 aastat (2023).