Saku Muusikakooli Rahvamuusikaansambli tegevus sai alguse rahvusvahelises noortelaagris 2001. aasta suvel. Kuna tegu on kooli ansambliga, on koosseisus peaaegu igal aastal muudatusi. Ansamblis on olnud kandle-, viiuli-, akordioni-, flöödi-, harmooniumi-, kontrabassi-  ja löökpillide mängijaid ning lauljaid.

Repertuaaris on olnud väga erinevat muusikat vanamuusikast ja Mozartist pop- ja rahvamuusikani.

Kaks kava oleme esitanud koos akordioniansambli ja gümnaasiumi rahvatantsijatega. 2002 sügisel korraldasime ansamblilaagri ja kontserdi Rapla ja Türi muusikakooli õpilastega, 2003 saime esineda Muusikakoolide Liidu 10.aastapäeva kontserdil „Estonia „ kontserdisaalis. 2004 suvel esinesime rahvusvahelisel noortefestivalil Hiinas, 2005 osalesime festivalil „Kultuurisillad“ Sakus ja 2006 sügisel rahvamuusika-workshopil sõprusvallas Ylöjärvil. 2007 mängisime koolinoorte laulu- ja tantsupeol.

Praegune koosseis tuli esmakordselt kokku 2010. aasta kevadel esimese ja teise klassi õpilastest, pillideks viiulid ja väikekandled. Selleks, et rahvamuusikat ja ansamblimängurõõmu ka teiste pillide õpilastega jagada oleme väikekandleid mängima kutsunud ka kitarri- ja klaveriõpilasi. 2012. aastal lisandusid ansamblisse basskitarr ja  kromaatiline kannel.

Ansambel on üles astunud Salo Lastefestivalil, Soomes, XI noorte laulupeo „Maa ja ilm“ rahvamuusika- ja koondorkestri koosseisus, 2013. aasta Harjumaa laulu- ja tantsupeol „Ajamustrid“ ja samuti mitmetel valla- ning kooliüritustel. Saku Muusikakooli Rahvamuusikaansambel teeb kaasa ka Harjumaa Noorte Rahvamuusikaorkestri töös.

Igal aastal annab ansambel ka vähemalt ühe päris oma kontserdi, milledest meeldejäävamad on olnud 2012. aasta kevadkontsert Tallinna Lastekirjanduse Teabekeskuse pööningusaalis ja sama aasta hingedepäeva kontsert Metsanurme külakeskuses, koostöös Saku Päikesekillu lasteaia jutuvestjatega, millest tänaseks on saanud traditsioon. 2013 sügisel osalesime Kihnu viiulifestivalil, 2014., 2017. ning 2019. aasta suvel laulupeol (pillipeol). 2019. aasta varasügisel käis osa rahvamuusikaansambli liikmetest kontsertreisil Jaapanis, kus esineti Tokyo ja Saku linnades.