1. Kevadkontsert 21. aprillil kell 19.00 Saku Kultuurikeskuse suures saalis (Teaduse 1), saaliproovid vahemikus
17.00-18.30.
2. Solfedžo lõpueksam (kirjalik) 5. mail kell 15.50.
3. Solfedžo lõpueksam (suuline) 6. mail kell 15.50.
4. IV klassi erialaeksam 14. mail kell 10.00.
5. Muusikaloo lõpueksam 16. mail kell 15.50.
6. Solfedžo IV klassi tasemetöö (kirjalik) 18. mail kell 15.00.
7. Solfedžo IV klassi tasemetöö (suuline) 19. mail kell 15.00.
8. Eriala lõpueksam 21. mail kell 10.00.
9. Saku Muusikakooli lõpetajate kontsert-aktus Saku Mõisas 27. mail kell 18.00, saaliproovid vahemikus
16.30-17.30.
10. I-VI klassi õppeaasta lõpuaktus 10. juunil kell 14.00 Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja aulas
(täpsustamisel, kellaaeg võib muutuda).