Get Adobe Flash player

APRILLIS TULEKUL

19. aprillil kell 19.00 – Saku Muusikakooli kevadkontsert Saku Gümnaasiumi aulas.

20. aprillil kell 11.00 – Loode-Eesti flöödiõpilaste konkurss Kuusalu Kunstide Koolis.

21. aprillil kell 11.00 – Loode-Eesti klaveriõpilaste (vanem vanuserühm) konkurss Saue Muusikakoolis.

MAI

2. mail kell 13.05-17.20 – Saku Muusikakooli avatud uste päevad (tulevastele õpilastele ja lastevanematele õppetöö tutvustamiseks).

3. mail kell 13.05-17.20 – Saku Muusikakooli avatud uste päevad.

4. mail kell 13.05-17.20 – Saku Muusikakooli avatud uste päevad.

10. mail kell 16.00 – solfedžo lõpueksam.

17. mail kell 18.00 – klaveriõpilaste (õp Sirje Subbe-Tamm) kontsert Nõmme Linnaosa Valitsuses.

18. mail kell 16.00 – muusikaloo lõpueksam.

19. mail kell 11.00 – eriala üleminekueksam (kõik pillid peale klaveri).

19. mail kell 14.00 – eriala üleminekueksam (klaver).

23. mail kell 16.00 – solfedžo üleminekueksam (kirjalik).

25. mail kell 16.00 – solfedžo üleminekueksam (suuline).

26. mail kell 11.00 – eriala lõpueksam.

31. mail kell 18.00 – lõpetajate kontsert-aktus Saku Mõisas.

JUUNI

4. juunil kell 18.30 – konsultatsioonid Saku Muusikakooli sisseastujatele.

5. juunil kell 18.30 – konsultatsioonid Saku Muusikakooli sisseastujatele.

8. juunil kell 13.00 – I-VI klasside lõpuaktus Saku Gümnaasiumi aulas (täpsustamisel).

11. juunil kell 13.00-15.00 ning 17.00-19.00 – õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed.

12. juunil kell 13.00-15.00 ning 17.00-19.00 – õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed.