• 9. juunil – Harjumaa laulupidu Keilas, Harjumaa Keelpilliorkestri koosseisus osalevad Saku Muusikakooli keelpilliõpilased.
  • 10. juunil kell 18.30 – vastuvõtukatsete konsultatsioonid solfedžo klassides.
  • 11. juunil kell 18.30 – vastuvõtukatsete konsultatsioonid solfedžo klassides.
  • 11. juunil kell 17.00 – I-VI klasside lõpuaktus SG põhikoolimaja aulas.
  • 17. juunil kell 10.00-19.00 – Saku Muusikakooli õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed kammersaalis.
  • 18. juunil kell 10.00-19.00 – Saku Muusikakooli õpilaskandidaatide vastuvõtukatsed kammersaalis.
  • 10.-15. juulil – Saku Muusikakooli keelpilliõpilased osalevad Harjumaa Keelpilliorkestri koosseisus keelpillifestivalil Montecatinos, Itaalias.
  • 14.-17. juulil – kandleorkester Sotto Voce laager Pinskas, osalevad Saku Muusikakooli kandleõpilased (õp Laura Linnaks).
  • 12.-15. augustil – Harjumaa Keelpilliorkestri laager Väimelas, osalevad Saku Muusikakooli keelpilliõpilased.