Õppetasu palume tasuda Saku Vallavalitsuse arvele nr EE862200001120079664.

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 1. jaanuarist 2023 on Saku Muusikakoolis õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus aastas ühe õpilase kohta 3977 eurot.
1. Saku Muusikakooli õppetasu suurus 2023. aastal ühe õppuri kohta kuus, kui õppuri ja tema mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht muusikakooli võtmise hetkel ja iga järgneva aasta 1. jaanuari seisuga on Saku vald, on järgnev:
1.1. ettevalmistusklassis ilma pilliõppeta 33,15 eurot (enne 25,40 eurot);
1.2. ettevalmistusklassis koos pilliõppega 49,75 eurot (enne 38,10 eurot);
1.3. põhi- ja üldõppes ning lisa-aastatel 66,30 eurot (50,80 eurot).

2. Saku Muusikakooli õppetasu suurus 2023. aastal ühe õppuri kohta kuus, kui õppuri ja tema ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald või mujal, on järgnev:
2.1. ettevalmistusklassis ilma pilliõppeta 66,30 eurot (enne 50,80 eurot);
2.2. ettevalmistusklassis koos pilliõppega 99,45 eurot (enne 76,20 eurot);
2.3. põhi- ja üldõppes ning lisa-aastatel 132,60 eurot (enne 101,50 eurot).

3. Pere teisele ja igale järgmisele muusikakoolis õppivale rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevale alaealisele õppurile on õppetasu 50% väiksem punktides 1 ja 2 kirjeldatud õppetasu suurusest.

4. Õppetasu suurus täiskasvanud õppuri kohta kuus, kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald, on 132,60 (enne 101,50 eurot).

5. Õppurile, kes rahvastikuregistri järgi on Saku valla elanik ja osaleb Saku puhkpilliorkestri tegevuses, on õppetasu 50% väiksem punktides 1 ja 2 kirjeldatud õppetasu suurusest.

Mõistvale suhtumisele lootes ja kõike parimat soovides
Tauno Valdna