Õppetasu palume tasuda Saku Vallavalitsuse arvele nr EE862200001120079664.

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 1. jaanuarist 2024 on Saku Muusikakoolis õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus aastas ühe õpilase kohta 4257 eurot.

1. Saku Muusikakooli õppetasu suurus 2024. aastal ühe õppuri kohta kuus, kui õppuri ja tema mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht muusikakooli võtmise hetkel ja iga järgneva aasta 1. jaanuari seisuga on Saku vald, on järgnev:
1.1. ettevalmistusklassis ilma pilliõppeta 35,50 eurot (enne 33,15 eurot);
1.2. ettevalmistusklassis koos pilliõppega 53,20 eurot (enne 49,75 eurot);
1.3. põhi- ja üldõppes ning lisa-aastatel 70,95 eurot (66,30 eurot).

2. Saku Muusikakooli õppetasu suurus 2024. aastal ühe õppuri kohta kuus, kui õppuri ja tema ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald või mujal, on järgnev:
2.1. ettevalmistusklassis ilma pilliõppeta 70,95 eurot (enne 66,30 eurot);
2.2. ettevalmistusklassis koos pilliõppega 106,45 eurot (enne 99,45 eurot);
2.3. põhi- ja üldõppes ning lisa-aastatel 141,90 eurot (enne 132,60 eurot).

3. Pere teisele ja igale järgmisele muusikakoolis õppivale rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevale alaealisele õppurile on õppetasu 50% väiksem punktides 1 ja 2 kirjeldatud õppetasu suurusest.

4. Õppetasu suurus täiskasvanud õppuri kohta kuus, kui tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald, on 141,90 (enne 132,60 eurot).

5. Õppurile, kes rahvastikuregistri järgi on Saku valla elanik ja kes osaleb puhkpilliorkester Saku tegevuses, on õppetasu 50% väiksem punktides 1 ja 2 kirjeldatud õppetasu suurusest.


Mõistvale suhtumisele lootes ja kõike parimat soovides
Tauno Valdna