Get Adobe Flash player

Saku Muusikakoolis õpib 1.11.2017 seisuga 175 õpilast: I-VII klassis ja lisa-aastal 158 (EHIS), ning ettevalmistusklassis 17 õppurit.