Get Adobe Flash player

Saku Muusikakoolis õpib 1.05.2017 seisuga 171 õpilast: I-VII klassis ja lisa-aastal 155 (EHIS), ning ettevalmistusklassis 16 õppurit.